หน้าหลัก
วิธีการสมัคร สมัครโดย
กดเลือกรายวิชาที่ต้องการสอบ
ตามศูนย์ที่โรงเรียนสังกัด
ตามเมนูลิงก์ข้างล่าง
  ศูนย์จังหวัดกระบี่
  ศูนย์จังหวัดตรัง
  ศูนย์จังหวัดพังงา
  ศูนย์จังหวัดภูเก็ต
  ศูนย์จังหวัดสงขลา
ตรวจสอบชำระเงินการสมัครและเลขประจำตัวสอบ
ลงทะเบียนและตรวจสิทธิ์การเข้าค่าย1
ลงทะเบียนและตรวจสิทธิ์การเข้าค่าย2
ลงทะเบียนและตรวจสิทธิ์การเข้าค่าย3
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
074-288010
e-mail:saowarot.s@psu.ac.th
 

ประกาศต่างๆ 
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชา เคมี
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชา ฟิสิกส์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชา ชีววิทยา
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านคัดเลือก (สำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านคัดเลือก (สำรอง) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาฟิสิกส์

 • ประกาศเพิ่มเติม
 • กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจระบบรับสมัครโอลิมปิกวิชาการออนไลน์ ประจำปี 2565   แบบประเมินโอลิมปิกวิชาการประจำปี 2565 

 • ข้อมูลโครงการ
  ลิงก์โครงการ : https://regis.sci.psu.ac.th/em-olympic-camp 
  ไฟล์โครงการ : ประกาศรับสมัครค่ายโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2565.pdf 
  ปรับปรุงเมื่อ  23/11/2565

  Copy Right 2021 Educational Service Section,
  Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand 90112
  Optimised for IE7+ @ 1024 x 768